Güzel Sanatlar Lise - Gsl

Güzel Sanatlar Lise - Gsl

Güzel Sanatlar Lise - Gsl

GÜZEL SANATLARA HAZIRLIK LİSE GSL


 Bu bölümde özellikle ilköğretim ikinci kademe (12-13-14 yaş grubu) öğrencileri için güzel sanatlar liseleri giriş sınavlarına yönelik bir resim eğitimimiz verilmektedir. Öğrenciler profesyonel anlamda sıfır noktasında kabul edilerek, adım adım izlenecek bir yönteme, öncelikle sınava hazır hale gelecekleri bir sanat eğitimi programı izlenir. Amaç; doğru görsel algıyı geliştirmek, gördüğünü doğru çizebilmeyi öğretmek ve ardından da hayal ettiklerini aktarabilme yetisini geliştirmek hedeflenmektedir.


Süreç ve İçerik


Desen


Konunun çeşitli çizici resim malzemeleri ile satıh üzerine resmedilmesidir. Desen resmin temeli ve resmin başlangıcıdır. Yapılışında kurşun kalem, füzen tarama uçları gibi çeşitli malzemeler kullanılır. Desen işlenirken ışık gölge ve açık koyu ilişkisine dikkat edilir. Kadraj ve kompozisyon desenin vazgeçilmez unsurlarındandır.

Çizgisel çalışmalar


Bunu 'inşa' etmek diye tanımlayabiliriz. Çizeceğimiz nesnenin öncesinde nesnenin yapısını rahat bir çizgiyle, doğru bir kompozisyon ve doğru orantı ile yapılan çalışmalardır.

Ölçü alma yöntemleri


Sağ elimize aldığımız bir kalem aracılığıyla çizeceğimiz nesnelerin eni boyu arasındaki ilişkiyi anlamak ve bunu kağıda aktarmak için yapılan çalışmalardır.

Canlı modelden desen çizimi


Tartışmasız en öğretici çalışma tarzıdır. Figürün baş, gövde ve diğer bölümlerinin orantılarının, kas ve kemik yapılarının öğretildiği bir çalışmadır.

Oran orantı


Nesnenin ya da çizilecek herhangi bir şeyin eni, boyu, hacmi ve diğer bölgelerinin birbiriyle ilişkisini doğru anlamak için yapılan çalışmalardır.

Işık gölge


Gelen ışık kaynağına göre resmi biçimlendirmektir. Örnek; Işık soldan geliyorsa lekeler sağ tarafta ve nesnenin yapısına göre doğru bir gözlemle konur.


Tonlama


Işığa göre gözlem yapılarak uygulanır. Buna karalama ya da teknik de diyebiliriz. Çizgiselde ya da yumuşak karalama olabilir.


Online Güzel Sanatlar GSL İçin Tıklayın.Paylaş: