Güzel Sanatlara Hazırlık

Güzel Sanatlara Hazırlık

Güzel Sanatlara Hazırlık

GÜZEL SANATLARA HAZIRLIK KURSU ÜNİVERSİTE


 Bu bölümde lise öğrencilerine ve liseden mezun olmuş genç ya da yetişkin bireylere güzel sanatlar fakültelerinin çeşitli bölümlerine (resim, heykel, grafik, iç mimari, animasyon, el sanatları vb.) yönelik bir resim eğitimi verilmektedir.

Programın hedefi bireyleri profesyonel anlamda sıfır noktasında kabul ederek doğru görmeyi,  algılamayı, sanatsal düşünmeyi, yorumlamayı ve doğru aktarmayı öğrenebilecekleri bir yöntem izleyerek teorik bilgilerle de desteklenmiş bir hazırlık süreci sonunda sınava hazır hale gelmelerini sağlamaktır.


Süreç ve İçerik

Desen

Konunun çeşitli çizici resim malzemeleri ile satıh üzerine resmedilmesidir. Desen resmin temeli ve resmin başlangıcıdır. Yapılışında kurşun kalem, füzen tarama uçları gibi çeşitli malzemeler kullanılır. Desen işlenirken ışık gölge ve açık koyu ilişkisine dikkat edilir. Kadraj ve kompozisyon desenin vazgeçilmez unsurlarındandır.
 
Çizgi çalışmaları


Bunu 'inşa' etmek diye tanımlayabiliriz. Çizeceğimiz nesnenin öncesinde nesnenin yapısını rahat bir çizgiyle, doğru bir kompozisyon ve doğru orantı ile yapılan çalışmalardır.
     
Ölçü alma yöntemleri


Sağ elimize aldığımız bir kalem aracılığıyla çizeceğimiz nesnelerin eni boyu arasındaki ilişkiyi anlamak ve bunu kağıda aktarma çalışmaları.

     
Canlı modelden desen çalışmaları


Tartışmasız en öğretici çalışma tarzıdır. Figürün baş, gövde ve diğer bölümlerinin orantılarının, Kas ve kemik yapılarının öğretildiği bir çalışmadır.
   
Işık ve gölge çalışmaları


Gelen ışık kaynağına göre resmi biçimlendirmektir. Örnek; Işık soldan geliyorsa lekeler sağ tarafta nesnenin yapısına göre doğru bir gözlemle konur.
   
Oran orantı çalışmaları


Nesnenin ya da çizilecek herhangi bir şeyin eni, boyu, hacmi ve diğer bölgelerinin birbiriyle ilişkisini doğru anlamak için yapılan çalışmalardır.
   
Perspektif


Temelde iki tip perspektif vardır. Tek noktalı ve iki noktalı perspektif. Bizim bulunduğumuz konuma ve baktığımız nesnelere göre ayrı ayrı uygulanması gerekir ve değişkendir.
   

İmgesel çalışmalar


Öğrencinin nesneleri öğrendiği, perspektif çizimlerini öğrendiği, figürü öğrendiği aşamanın ardından, bütün bu bildiklerini farklı kompozisyonlarla ortaya çıkarmak için yapılan çalışmalarıdır. Yetenek sınavlarında sorulan sorulara benzer konuların çalışılması, bu konulara nasıl kompozisyonlarla yaklaşılması gerektiğinin öğretilmesi imgesel çalışmaların konusudur.


Bellek eğitimi


Öğrencinin baktığı nesneyle ilişkisini geliştirmek, onu daha iyi tanımasını sağlamak ve özelliklerini aklında kalmasını, anlamasını sağlamak için yapılan çalışmalardır.
     
Renkli resim teknikleri


Sulu boya, Kuru boya, Pastel boya, Yağlı boya ve Akrilik vb..Bu tekniklerin Natürmort ve Figürlü hayali kompozisyonlarda uygulanma çalışmalarıdır.
   
Teorik bilgiler


Sanat akımlarını öğretilmesi (Empresyonizm, Ekspresyonizm, Kübizm Sürrealizm vb..) Ressamlar ve heykeltraşlar hakında öğrencilerin bilgilendirilmesi. Güncel sanatsal etkinliklere katılım ve sergi ziyaretleri yapılır.


Online Güzel Sanatlar GSF İçin Tıklayın.Paylaş: