Güzel Sanatlar Lise - Gsl

Güzel Sanatlar Lise - Gsl

Güzel Sanatlar Lise - Gsl

GÜZEL SANATLAR HAZIRLIK LİSESİ (GSL) İÇİN RESİM EĞİTİMİ

Bu yazıda, özellikle ilköğretim ikinci kademe (12-13-14 yaş grubu) öğrencileri için düzenlenen güzel sanatlar liseleri (GSL) giriş sınavlarına yönelik resim eğitimi hakkında bilgi verilmektedir. Öğrenciler, bu profesyonel resim eğitimi programı sayesinde sıfır noktasından başlayarak adım adım ilerleyecekleri bir sürece tabi tutulur. Temel amaç, doğru görsel algıyı geliştirmek, gördüklerini doğru bir şekilde çizmeyi öğretmek ve ardından hayal ettiklerini resme aktarabilme yetisini güçlendirmektir.


Süreç ve İçerik:

1. Desen:

Desen, çeşitli çizici resim malzemeleri kullanılarak yüzey üzerine resmin yapılmasıdır. Kurşun kalem, füzen tarama uçları gibi malzemeler kullanılarak yapılan desen, resmin temelidir. Işığın, gölgenin ve tonların doğru kullanımı, desen çalışmalarında önemli bir yer tutar. Kadraj ve kompozisyon, desenin vazgeçilmez unsurları arasında yer alır.


2. Çizgisel Çalışmalar:

Çizgisel çalışmalar, çizeceğimiz nesnenin yapısını doğru bir kompozisyon ve orantı ile rahat bir çizgiyle inşa etmeyi içerir.


3. Ölçü Alma Yöntemleri:

Sağ elde tutulan bir kalem aracılığıyla çizilecek nesnenin eni-boyu ilişkisini anlama ve bu oranı kağıda aktarma çalışmalarını içerir.


4. Canlı Modelden Desen Çizimi:

En öğretici çalışma tarzlarından biri olan canlı modelden desen çizimi, figürün baş, gövde ve diğer bölümlerinin orantılarını, kas ve kemik yapılarını öğretir.


5. Oran Orantı:

Çizilecek nesnenin eni, boyu, hacmi ve diğer bölgelerinin birbiriyle doğru ilişkisini anlamak için yapılan çalışmalardır.


6. Işık Gölge:

Gelen ışık kaynağına göre resmi biçimlendirme çalışmalarını içerir. Işığın geldiği yöne göre doğru gözlem yapma becerisini geliştirir.


7. Tonlama:

Işığa göre gözlem yaparak uygulanan tonlama, çizgisel veya yumuşak karalama tekniklerini içerir.

Bu resim eğitimi programı, öğrencilere güzel sanatlar liseleri giriş sınavlarına hazırlık sürecinde gerekli becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Yaratıcılıklarını keşfetmek ve sanat dünyasına doğru bir adım atmak isteyen öğrenciler için bu eğitim, kapsamlı bir hazırlık imkanı sunmaktadır.


Online Güzel Sanatlar GSL İçin Tıklayın.Paylaş: